Zásah ukončen

Omezený preventivní zásah v Lihovaru u lokálního zakouření likvidované staré technologie definitivně ukončen. Prostor byl ráno opakovaně zkontrolován termokamerou bez zjištění jakékoli rizika, ale preventivně dále zabezpečen. Nedošlo ke zranění osob, žádným škodám na majetku ani k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Nejnovější příspěvky
Napište nám!

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5098.

© 2018 Ethanol Energy a.s.. Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.