Měření EMISÍ

Právě dnes začalo pravidelné měření EMISÍ ve společnosti Ethanol Energy a.s., toto měření provádí firma EMPLA AG spol. s r.o., která je držiteli autorizace MŽP k měření emisí dle zákona č. 201/2012 SB. (Zákon o ochraně ovzduší). EMPLA AG disponujeme více jak dvacetiletou praxí v oboru měření emisí.

Nejnovější příspěvky