ZARÁŽKA 2019 - NAJÍŽDÍME

V období od 18.9.2019 do 30.9.2019 došlo k plánované celopodnikové zarážce. Během tohoto období se v naší společnosti pilně pracovalo na údržbě veškerého zařízení, instalovaly se nové části provozu pro zlepšení kvality a prováděly se veškeré předepsané revize.

Během tohoto rekordně krátkého období, se díky úsilí všech zaměstnanců a přizvaných externích firem, podařilo technologii zcela připravit na další, věřme, že nepřetržitý, rok provozu.

Nemalé úsilí bylo vyvinuto pro zlepšení vnějších vjemů v našem okolí. Z tohoto důvodu došlo například k výměně teplosměnného výměníku v sušárně výpalků v hodnotě cca 5 mil. korun.

Dnes byla celá jednotka bezpečně uvedena do provozu a technologie a bude postupně nastavena na maximální výkon.

Nejnovější příspěvky