ZARÁŽKA 2019 🔧🔨🔩⚙️🧹

ZARÁŽKA 2019 🔧🔨🔩⚙️🧹

Včera jsme v brzkých ranních hodinách vstoupili do dlouhodobě plánované obvyklé tzv. roční odstávky výroby. Tato bude nejen díky provedeným investičním akcím nejkratší v historii společnosti. Včera bylo přerušeno zpracování surovin a provoz Destilace a Sušárny výpalků bude ukončen v neděli 22.9.2019 v odpoledních hodinách. Opětovné uvádění do provozu jednotlivých provozních souborů bude probíhat od 25.9.2019 a plný provoz je plánován nejpozději od 1.10.2019. V úterý dne 24.9.2019 bude v celém našem areálu tzv. bezproudí, kdy bude postupně společnost přepojena na další záložní přivaděč elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že jsme na Odstávku 2019 dobře připraveni. Věříme, že odstávka nebude mít žádný negativní vliv na naše okolí. Předem děkujeme všem zúčastněným za vaše úsilí a aktivitu v průběhu odstávky.

Nejnovější příspěvky