Výpadky elektrické energie

V průběhu dnešní noci došlo díky silnému větru k opakovaným výpadkům dodávky elektrické energie, tyto výpadky způsobily odstav části zařízení a to především dekantaci výpalků a sušárny DDGS. Lze předpokládat, že v průběhu dne se tyto výpadky elektrického proudu budou opakovat. Odstavování technologie z provozu a její opětovné najíždění může být provázeno negativními dopady na okolí, které se budeme snažit maximálně eliminovat. Tímto se všem omlouváme.

Nejnovější příspěvky