Oznámení

Vedení společnosti Ethanol Energy a.s. v neděli dne 19.8.2018 rozhodlo o dočasném několikadenním přerušení provozu z technických důvodů na nové jednotce destilace. Provoz byl přerušen v pondělí dne 20.8.2018 v dopoledních hodinách. V rámci této odstávky bude provedena zejména obměna technologických vod v procesu a jeho celková hygienizace s cílem eliminace zdroje zápachu (chladící vody a biologické procesy v čistírně odpadních vod), způsobeném pravděpodobně permanentní cirkulací technologických vod s cílem maximálně snížit spotřebu vody v době extrémních teplot a dlouhodobé nemožnosti čerpání vody z řeky. Ze stejného důvodu bylo taktéž rozhodnuto o dočasném dovozu čerstvé procesní vody do společnosti z externích zdrojů, byť současné vlastní zdroje stále postačují na několik dalších dní provozu. Zároveň bude tato odstávka využita pro odstranění některých nedodělků a provedení drobných vynucených dodatečných úprav zařízení, jakkoli však nesouvisejících s možným vznikem zápachu.

Okolí se omlouváme za pachovou zátěž, která je však přímo závislá na dlouhodobě panujících extrémních klimatických podmínkách a nikoli na vlastním procesu výroby.

Nejnovější příspěvky