‼️‼️ ZAHAJUJEME PROVOZ ‼️‼️

‼️ Je to tady, obnovení našeho provozu je konečně nezvratnou skutečností a realitou.

‼️ DNES 13.7.2018, dojde k aktivaci obou plynových kotlů a zajištění první neuhelné páry v této společnosti od doby jejího založení před 160 lety.

‼️ Vlastní zahájení výroby nastane dne 17.7.2018 uvedením do provozu nové technologie BUHLER pro přípravu surovin (odkaménkovače a čištění zrn a nové dopravní cesty), neprodleně následované plným obnovením provozu celé hydrolýzy a fermentace včetně zcela nové technologie tzv. JET COOKERU a dalších provedených úprav v celém tomto provozním souboru.

‼️ Následně vlastní nástřik nové zápary na destilace bude zahájen hned další týden, začínající dnem 23.7.2018.

‼️ Pondělím 16.7.2018 tak firma nastupuje do běžného směnného provozu.

Díky patří všem kolegyním a kolegům! Naše firma je dnes viditelně lepší, novější a technologicky vyspělejší, méně energeticky náročná, připravena se utkat se svými konkurenty. Je to vidět na každém rohu. Velké díky a uznání patří generálnímu dodavateli TKB Kovoprojekta, a.s., jeho kontraktorům a dalším dodavatelským firmám nejen pro investice, ale i pro zarážkové práce.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘIDALI RUKU K DÍLU.

Nejnovější příspěvky