‼️ DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ ‼️

S radostí oznamujeme, že v těchto dnech bylo dosaženo jednoho z důležitých milníků investiční akce "Retrofit" a to usazení všech hlavních aparátů na projektem určené pozice. Poslední dva chybějící aparáty, trubkový výměník a vypírací kolona, byly usazeny a ukotveny na provozním souboru PS 57. V nejbližším období nás čeká potrubní propojení aparátů s příslušnými čerpadly a výměníky. Následovat bude vybavení veškerého zařízení měřící a regulační technikou, bezpečnostními prvky a izolacemi. Makáme dál, stavíme nový moderní lihovar!

Nejnovější příspěvky