INFORMACE KE KORONAVIRU

OPATŘENÍ, POKYNY A DOPORUČENÍ, KTERÁ JSME PŘIJALI V RÁMCI SPOLEČNOSTI Ethanol Energy a.s. PRO ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ FIRMY/NÁVŠTĚVY.

a) Všichni zaměstnanci, kteří budou v následujících dnech žádat o dovolenou, uvedou v žádance MÍSTO POBYTU.
b) Zaměstnanci, kteří již mají dovolenou schválenou, pošlou obratem přesné místo pobytu.
c) Pokud budete běžně nemocní, informujte svého nadřízeného a dohodněte s ním za účasti personálního úseku další postup a organizaci práce, dokud se neuzdravíte. Při podezření na koronavirus je nutné telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, hygienickou stanici a zaměstnavatele!
d) Dbejte na dodržování všech hygienických návyků (mytí rukou, při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží).
e) Vyvarujte se účasti na hromadných společenských akcích, jako jsou plesy, koncerty a sportovní utkání, zejména pokud jsou organizovány v uzavřeném prostředí.
f) Pro vaše zdraví a bezpečnost je zajištěn zvýšený úklid, zejména sociálních zařízení a společných prostor. Dále jsou umístěny dezinfekce na toaletách, kuchyňkách, velínu a dalších společných prostorech. V rámci možností, dostupnosti a dle potřeby vybavíme pracovníky ochrannými respirátory.
g) V následujících dnech budou vrátnice vybaveny bezkontaktními teploměry. Zaměstnanci i externí společnosti mohou být vybráni k namátkové kontrole teploty. Zvýšená teplota je stanovena na 38 stupňů Celsia.

K 11.3.2020 jsou v rámci společnosti:
h) zrušeny, případně přesunuty všechny hromadné firemní akce (porady nad 20 účastníků, výjezdní zasedání, setkání se zaměstnanci)
i) zakázány všechny akce pro cizí (exkurze apod.)
j) zakázány služební cesty na pokyn zaměstnavatele hromadnou dopravou. Netýká se dopravy z a do zaměstnání.
k) minimalizovány služební cesty a cílem je maximalizace využití virtuální komunikace (telekonference, skype atd.)


Apelujeme na vaši maximální zodpovědnost, nepodceňujte rizika a buďte ohleduplní k sobě i ke svému okolí!

Opatření a pokyny pro zaměstnance a externí společnosti:

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Mezi zásadní snížení rizika nakažení koronavirem patří ČASTÉ A DŮKLADNÉ MYTÍ RUKOU.

Připomeňme si, jak vypadá precizní umytí rukou. 

Napište nám!

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5098.

© 2018 Ethanol Energy a.s.. Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.