Bioethanol je vysokooktanové palivo vyrobené z obnovitelných surovin zemědělského původu. Vyrábí se technologií alkoholového kvašení z biomasy, v Ethanol Energy a.s. se jako základní surovina zpracovává kukuřice.

Využití bioethanolu

 

Bioethanol je vysoko oktanové palivo, primárně určené pro palivový trh a další zpracování v rafinériích – buď pro přímé přimíchávání s benzínem nebo na výrobu ETBE (etyltercbutyléter), v závislosti na legislativě jednotlivých států.

 

Bioethanol nebo jeho deriváty se v současnosti používají jako příměs do konvenčních biopaliv, díky čemu se snižuje množství emisí CO2 v ovzduší.

Kvalita vyráběného ethanolu

 

Ethanol Energy a.s. je předním českým výrobcem bioethanolu, který je dodáván jako bezvodý líh min. 99,7 % nebo jako obecně denaturovaný. Ethanol nalézá celou řadu uplatnění v mnoho dalších odvětvích. Námi dosahovaná kvalita rovněž splňuje přísné požadavky výrobců směsí do ostřikovačů.

Přeprava ethanolu

 

Námi vyrobený ethanol dodáváme prostřednictvím automobilových nebo železničních cisteren. 

OBCHODNÍ KONTAKTY
Obchodní ředitel
+420 606 739 315
Bc. Radovan Smítka
Logistika a prodej ethanolu
+420 737 226 158
Petr Heřmánek